Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Công nghiệp xử lý điện và EDM

  • EDM industry

    Ngành công nghiệp EDM

    Gia công phóng điện (EDM) là kết quả của sự ăn mòn tia lửa điện trong quá trình phóng xung giữa các điện cực. Nguyên nhân chính của sự ăn mòn tia lửa điện là một lượng lớn nhiệt được sinh ra trong kênh tia lửa điện trong quá trình phóng tia lửa điện, nhiệt lượng này đủ nóng để làm cho kim loại trên bề mặt điện cực nóng chảy một phần hoặc thậm chí hóa hơi và bay hơi không thể loại bỏ được.