Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Graphite Bush và Graphite Bearing

  • Graphite bearing

    Mang graphit

    Bản thân vật liệu graphit có tính năng bôi trơn, được quyết định bởi cấu trúc tinh thể của graphit. Tính chất bôi trơn của than chì là do khả năng bôi trơn tốt của nước và không khí, bên cạnh cấu tạo mạng tinh thể bẩm sinh.
  • Graphite sleeve / graphite shaft sleeve

    Ống bọc than chì / ống bọc trục than chì

    Bản thân vật liệu graphit có tính năng bôi trơn, được quyết định bởi cấu trúc tinh thể của graphit. Tính chất bôi trơn của than chì là do khả năng bôi trơn tốt của nước và không khí, bên cạnh cấu tạo mạng tinh thể bẩm sinh.