Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Khuôn tiêu hóa than chì

  • EDM Electrode / Graphite Mold

    Điện cực EDM / Khuôn than chì

    EDM có ưu điểm là độ chính xác gia công cao, chất lượng bề mặt cao và phạm vi gia công rộng, đặc biệt là trong gia công khoang khuôn của vật liệu phức tạp, chính xác, thành mỏng, khe hẹp và vật liệu cứng cao, có nhiều ưu điểm hơn so với phay tốc độ cao, vì vậy EDM vẫn sẽ là phương tiện chính của gia công khoang khuôn.
  • Graphite mold of digester

    Khuôn graphit của bể phân hủy

    Khuôn graphit của bể phân hủy được sử dụng để chế tạo bể phân hủy. Nó có ma trận graphite đẳng áp. Sau khi xử lý lớp phủ Teflon, có thể giữ cho tay sạch. Chúng tôi hỗ trợ các nhà sản xuất tùy chỉnh.