Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Yếu tố làm nóng than chì

 • Graphite heater

  Lò nung than chì

  Bộ gia nhiệt than chì là một loại thân nhiệt của lò nung nhiệt độ cao. Nhiệt độ của sản phẩm có thể được tăng lên nhanh chóng bằng cách bật nguồn
 • Graphite heating plate

  Tấm sưởi graphit

  Graphit có đặc tính chịu nhiệt độ cao và dẫn nhiệt tốt, và nó là một nguồn nhiệt tốt. Tấm graphit được làm nóng bằng cách dẫn, đây là cách chính của lò nung ở nhiệt độ cao.
 • Graphite parts of vacuum furnace

  Các bộ phận than chì của lò chân không

  Trong quá trình sản xuất lò chân không, vật liệu graphit đã giành được thị trường ứng dụng rộng rãi vì những đặc tính riêng biệt của nó. Các bộ phận graphit trên lò chân không bao gồm: nỉ cacbon cách nhiệt, thanh gia nhiệt graphit, ray dẫn hướng lòng lò bằng graphit, vòi dẫn bằng graphit, thanh dẫn bằng graphit, miếng nối graphit, trụ graphit, giá đỡ đáy lò graphit, vít graphit, đai ốc graphit và sản phẩm khác.