Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Khuôn graphit cho kim loại quý

 • Vacuum aluminized graphite crucible

  Chén nung graphit được nhôm hóa chân không

  Sản phẩm này là một chén nung bằng than chì được sử dụng trong thiết bị khử phèn chân không. Chén graphit được làm bằng phèn chua chân không được sản xuất bằng phương pháp xử lý đặc biệt, có tuổi thọ cực dài, thường là hơn 45 giờ.
 • Metal smelting industry

  Công nghiệp luyện kim loại

  Luyện kim loại là quá trình chuyển kim loại từ trạng thái kết hợp sang trạng thái tự do. Phản ứng khử của cacbon, cacbon monooxit, hiđro và các chất khử khác với oxit kim loại ở nhiệt độ cao thu được nguyên tố kim loại.
 • One-ring high purity graphite crucible for melting precious metals

  Chén than chì một vòng có độ tinh khiết cao để nấu chảy kim loại quý

  Quá trình nấu chảy kim loại quý được chia thành gia công thô và tinh luyện. Kim loại quý có độ tinh khiết cao thu được bằng cách nấu chảy các kim loại quý có độ tinh khiết thấp. Chén than chì được sử dụng trong quá trình tinh luyện cần yêu cầu cao về độ tinh khiết, khối lượng riêng, độ xốp, độ bền và các chỉ số khác. Vật liệu là áp suất đẳng áp hoặc than chì đúc với ba lần nhúng và bốn lần nướng. Yêu cầu gia công rất khắt khe, không chỉ kích thước chính xác mà còn phải đánh bóng bề mặt. Vật liệu graphite của chúng tôi được kiểm tra nghiêm ngặt và lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rằng nó có thể phù hợp với nguồn điện, hiệu quả gia nhiệt là tốt nhất và công nghệ xử lý phải đáp ứng yêu cầu thiết kế.
 • Two-ring high purity graphite crucible for melting precious metalsTwo-ring high purity graphite crucible for melting precious metals

  Chén than chì hai vòng có độ tinh khiết cao để nấu chảy kim loại quý Chén graphite hai vòng có độ tinh khiết cao để nấu chảy kim loại quý

  Quá trình nấu chảy kim loại quý được chia thành gia công thô và tinh luyện. Kim loại quý có độ tinh khiết cao thu được bằng cách nấu chảy các kim loại quý có độ tinh khiết thấp. Chén than chì được sử dụng trong quá trình tinh luyện cần yêu cầu cao về độ tinh khiết, khối lượng riêng, độ xốp, độ bền và các chỉ số khác. Vật liệu là áp suất đẳng áp hoặc than chì đúc với ba lần nhúng và bốn lần nướng. Yêu cầu gia công rất khắt khe, không chỉ kích thước chính xác mà còn phải đánh bóng bề mặt. Vật liệu graphite của chúng tôi được kiểm tra nghiêm ngặt và lựa chọn cẩn thận để đảm bảo rằng nó có thể phù hợp với nguồn điện, hiệu quả gia nhiệt là tốt nhất và công nghệ xử lý phải đáp ứng yêu cầu thiết kế.