Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Điện cực lưới graphit nhiệt phân

  • PG Grid/Pyrolytic graphite grid/ vacuum electronic tube grid (Semi-finished)

    Lưới PG / Lưới than chì nhiệt phân / lưới ống điện tử chân không (Bán thành phẩm)

    Bởi vì các ô trống cần được xử lý và chia lưới thành lưới, có các yêu cầu đặc biệt đối với ô trống lưới graphit nhiệt phân: ứng suất dư nhỏ, không phân tầng, không có dạ cỏ rõ ràng, hiệu suất xử lý và chia lưới tốt. Lưới graphit nhiệt phân có thể làm giảm hiệu quả thể tích của ống điện tử, cải thiện độ tin cậy của ống phát xạ và kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là đối với sự phát triển của ống phát xạ công suất lớn và ống điện tử UHF.