Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Tấm than chì nhiệt phân

  • Pyrolytic graphite sheet

    Tấm than chì nhiệt phân

    Than chì nhiệt phân là một loại vật liệu carbon mới. Nó là một loại cacbon nhiệt phân có định hướng tinh thể cao, được lắng đọng bởi khí hydrocacbon có độ tinh khiết cao trên nền graphit ở 1800 ℃ ~ 2000 ℃ dưới một áp suất lò nhất định. Nó có mật độ cao (2,20g / cm), độ tinh khiết cao (hàm lượng tạp chất (0,0002%) và tính dị hướng của các đặc tính nhiệt, điện, từ và cơ học. Độ chân không 10mmHg vẫn có thể được duy trì ở 1800 ℃.